Báo cáo kết quả dùng Gạo Thảo Dược Vĩnh Hòa

Báo cáo kết quả dùng Gạo Thảo Dược Vĩnh Hòa

  03/08/2016

  Admin

  • Anh Trần Thanh Giang

Tên tôi là: Trn Thanh Giang -Năm sinh: 1973 Đin thoi: 0983972866 Đơn v công tác: TTYT D Phòng Lng Sơn
Tiu s bn thân: tôi đã mc bnh tiu đường cách đây hơn 10 năm, tôi đã s dng nhiu loi thuc khác nhau đ điu tr bnh, kèm vi chế đ ăn ung hp lý theo s hướng dn ca bác sĩ điu tr, do bnh ca tôi cũng khá nng hng ngày phi tiêm insulin 500IU/ngày nhưng lượng đường huyết vn không gim được nhiu và không n đnh.
T tháng 2 năm 2014 tôi có được cung cp 2 kg go tím tho dược ca công ty TNHH Vĩnh Hòa cho dùng th, trước khi dùng go tôi đã đi làm xét nghim ti bnh vin ĐK Lng Sơn thì thy ch sđường huyết (Glucose) là 20.4 micromol/lit. Sau đó tôi đã bt đu dùng go tím tho dược bng cách rang go lên cho chin ri đem pha nước ung (ging như pha nước chè). Tôi ung đu đn trong vòng 1 tháng, đến ngày 11/3/2014 tôi li đi làm xét nghim li 1 ln na thì thy lượng đường huyết gim xung rt nhiu, ch s glucose là 8.3MC/l. tôi cũng cm nhn thy trong người khe mnh hơn và đ mt mõi hơn trước khi chưa dùng nước go rt nhiu. T vic dùng nước go trong vòng 1 tháng tôi nhn thy tác dng ca go tím tho dược tht s tt cho nhng người mc bnh tiu đường và nâng cao được sc khe ca bn thân vì vy thi gian ti tôi s c gng liên tc duy trì dùng go tím tho dược kết hp vi ăn ung đúng chế đ đ cho sc khe và lượng đường huyết luôn đượn đnh.
Tôi rt cơn công ty TNHH Vĩnh Hòa đã cung cp cho tôi loi go tím tho dược đ tôi có thêm mt loi thc phm b sung thêm vào chế đ ăn ung hng ngày, nâng cao được sc khe và công tác tt hơn.
Lng Sơn, ngày 20/3/2014 Người viết báo cáo Trn Thanh Giang