Hội Báo Toàn Quốc 2024 lớn nhất từ trước đến nay

Hội Báo Toàn Quốc 2024 lớn nhất từ trước đến nay

  20/03/2024

  Cty TNHH Năng lượng sinh học Tô Thái Hòa

Hội Báo Toàn Quốc 2024 từ ngày 15-17/3/2024, địa điểm đường Lê Lợi, quận 1 (TP.HCM) trước trung tâm thương mại  Sài Gòn Center và Chợ Bến Thành.
Đặc biệt có khu vực dành riêng của cho sản phẩm OCOP sản phẩm đặt thù vùng miền.

Vị trí Khu E hướng Chợ Bến Thành.

Thực Dưỡng Sạch Chức năng TOTHA tham dự Hội Báo Toàn Quốc 2024 với sản phẩm OCOP Gạo Thảo dược Vĩnh Hòa.