Măng rừng khô

Mã số sản phẩm :
60.000₫

Đọt non, không có phần già

Măng tự nhiên không tẩm ướp

Đọt non, không có phần già

Măng tự nhiên không tẩm ướp

TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng
TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng