Muối tiêu lốt chùm ngây

Mã số sản phẩm :
45.000₫

Đặc biệt:

Làm từ tiêu lốt: có lợi cho sức khỏe, huyết áp, người tiểu đường

Không sử dụng bột ngọt

Vị ngọt từ bột lá chùm ngây và bột nấm rơm.

Đặc biệt:

Làm từ tiêu lốt: có lợi cho sức khỏe, huyết áp, người tiểu đường

Không sử dụng bột ngọt

Vị ngọt từ bột lá chùm ngây và bột nấm rơm.

Ngũ cốc và phế phẩm

TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng
TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng