Muối tiêu lốt chùm ngây

Mã số sản phẩm :
45.000₫

Đặc biệt:

Làm từ tiêu lốt: có lợi cho sức khỏe, huyết áp, người tiểu đường

Không sử dụng bột ngọt

Vị ngọt từ bột lá chùm ngây và bột nấm rơm.

Đặc biệt:

Làm từ tiêu lốt: có lợi cho sức khỏe, huyết áp, người tiểu đường

Không sử dụng bột ngọt

Vị ngọt từ bột lá chùm ngây và bột nấm rơm.

TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng
TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng