Nước cốt thanh long trắng+đỏ

Mã số sản phẩm :
25.000₫

Được chiết xuất 100% từ nước cốt trái thanh long trắng và đỏ hòa quyện vào nhau để tạo một sản phẩm với mùi thơm và màu sắc tự nhiên nhất.

Không đường. 

Rất tốt cho sức khỏe.

Được chiết xuất 100% từ nước cốt trái thanh long trắng và đỏ hòa quyện vào nhau để tạo một sản phẩm với mùi thơm và màu sắc tự nhiên nhất.

Không đường. 

Rất tốt cho sức khỏe.

Ngũ cốc và phế phẩm

TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng
TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng