So sánh kết quả ăn 2 loại gạo

So sánh kết quả ăn 2 loại gạo

  03/08/2016

  Cty TNHH Năng lượng sinh học Tô Thái Hòa

 

Nhật xét bước đầu: Ăn gạo thực phẩm chức năng của công ty Vĩnh Hòa có chỉ số đường huyết ổn định hơn so với các loại gạo khác

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Chuyên viên 0903 33 9397

Email:

thucduongtotha@gmail.com

TL TTH đồng hành mùa COVID

TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng
TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng