So sánh kết quả ăn 2 loại gạo

So sánh kết quả ăn 2 loại gạo

  03/08/2016

  Cty TNHH Năng lượng sinh học Tô Thái Hòa

 

Nhật xét bước đầu: Ăn gạo thực phẩm chức năng của công ty Vĩnh Hòa có chỉ số đường huyết ổn định hơn so với các loại gạo khác