Tập sách “Ngũ giới theo góc nhìn khoa học”

Mã số sản phẩm :
49.000₫

Quý khách mua trực tiếp sách tại TOTHA:

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Tập sách “Ngũ giới theo góc nhìn khoa học” này được trích lược từ tài liệu của lớp học: “Nhập môn Khoa học Năng lượng Tâm thức TOTHA” do Công ty Khoa học Năng lượng Tâm Thức TOTHA tổ chức với chuyên đề "Cùng nhau tu học"; qua đó đồng chắt lọc lại những kiến thức thiết thực và hữu dụng. Nay có dịp được phát hành phổ cập  rộng rãi, song hành với tâm nguyện...

Quý khách mua trực tiếp sách tại TOTHA:

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Tập sách “Ngũ giới theo góc nhìn khoa học” này được trích lược từ tài liệu của lớp học: “Nhập môn Khoa học Năng lượng Tâm thức TOTHA” do Công ty Khoa học Năng lượng Tâm Thức TOTHA tổ chức với chuyên đề "Cùng nhau tu học"; qua đó đồng chắt lọc lại những kiến thức thiết thực và hữu dụng. Nay có dịp được phát hành phổ cập  rộng rãi, song hành với tâm nguyện chung của toàn thể gia đình TOTHA luôn mong muốn sao cho mọi người, mọi nhà đều có thể tự vận dụng đúng giáo pháp giác ngộ nguyên thủy để cùng nhau tự chỉnh sửa (tu chỉnh) lại thân tâm mình một cách hợp lý và đồng nhận định một cách đúng đắn con đường mà mình đang hướng tới… Tài liệu được biên soạn theo chủ hướng mang tính kết nối Khoa học-Tôn giáo-Tâm linh giúp lý giải những hiện tượng ngoài vùng khả kiến của 5 giác quan hạn hữu của con người (thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc cảm). Bởi do không nhận thức được rõ ràng, nên phần đông bị ám thị về ý niệm tâm linh huyền bí. Hoặc do không lý giải được thì cho là hoang tưởng, phi thực tế. Hoặc nhu nhược sợ hãi tuân phục theo những biện giải thêu dệt huyễn hoặc, gọi là mê tín dị đoan... Tập sách được biên soạn theo tiêu chí hòa đồng giữa khoa học, tôn giáo, tâm linh và xã hội cho nên trong cách diễn giải cũng sẽ được cân đối, phù hợp và tương thích với mọi đối tượng, mọi trình độ đồng cùng nhau phổ cập đến cộng đồng ngày càng rộng rãi...

DANH MỤC SÁCH: NGŨ GIỚI THEO GÓC NHÌN KHOA HỌC (NXB TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG)
http://www.totha.vn/east_detail.php?id=250

 

Các sản phẩm khác