Tập sách "Phạm Võng Kinh Tinh Giải"

Mã số sản phẩm :
59.000₫

Quý khách mua trực tiếp sách tại TOTHA:

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Tập sách "Phạm Võng Kinh Tinh Giải"này được trích lược từ tài liệu "Cùng nhau tu học" của đoàn thể gia đình TOTHA Chân-Thiện-Mỹ, đồng tâm nguyện chắt lọc lại những kiến thức về giáo pháp giác ngộ nguyên thủy (phật học nguyên thủy) thiết thực và hữu ích, ước mong sao cho mọi người, mọi nhà đều có thể tự đối chiếu vận dụng và tự chỉnh sửa (tu chỉnh) lại thân tâm mình và đồng nhận thức đúng đắn con đường...

Quý khách mua trực tiếp sách tại TOTHA:

CÔNG TY KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG TÂM THỨC TOTHA
245 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Tập sách "Phạm Võng Kinh Tinh Giải"này được trích lược từ tài liệu "Cùng nhau tu học" của đoàn thể gia đình TOTHA Chân-Thiện-Mỹ, đồng tâm nguyện chắt lọc lại những kiến thức về giáo pháp giác ngộ nguyên thủy (phật học nguyên thủy) thiết thực và hữu ích, ước mong sao cho mọi người, mọi nhà đều có thể tự đối chiếu vận dụng và tự chỉnh sửa (tu chỉnh) lại thân tâm mình và đồng nhận thức đúng đắn con đường mà mình đang hướng tới, tránh bị sai đường lạc lối phí uổng cả đời người bởi do lười tư duy, mê tín, vọng cầu nương tựa… Thì sao gọi là giải thoát?... Hiểu sai về Giới, hành sai Giới, truyền giảng sai Giới đồng nghĩa là phạm giới (dối gạt, thêu dệt, áp đặt, hủy hại hạt giống bồ-đề/phật tánh của mình và đám đông tín chúngphạm trung/đại giới tội). Hành trình vào Đạo không gì khác hơn ngoài hành trang Giới-Định-Tuệ, bước đầu Thầy chỉ đường/Giới hạnh phạm võng hành, mà thực hành không đúng, thì tâm sao an trú đặng trong tứ niệm xứ? Tìm đâu ra chánh định tâm mà tạo sanh tuệ giác khai minh đường giải thoát?... 

 

(Xem tiếp->)

 
Các thông tin cùng loại này

Các sản phẩm khác