Trà hoa Thanh Long

Mã số sản phẩm :
70.000₫

Định lượng: 100gr

Được trồng hoàn toàn không phân thuốc hóa học

Quá trình phơi / sấy chắt lọc từ những hoa thanh long tươi ngon nhất

* KHÔNG chất bảo quản

* KHÔNG phân thuốc hóa học

* KHÔNG chất kích thích

Định lượng: 100gr

Được trồng hoàn toàn không phân thuốc hóa học

Quá trình phơi / sấy chắt lọc từ những hoa thanh long tươi ngon nhất

* KHÔNG chất bảo quản

* KHÔNG phân thuốc hóa học

* KHÔNG chất kích thích

TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng
TOTHA | Thực Dưỡng Sạch Chức Năng | Sức khỏe là Vàng