Vang Thanh Long Tô Thái Hòa

Mã số sản phẩm :
150.000₫

Vang Thanh Long TOTHA (Mật thanh long lên men) được lên men từ mật thanh long thuần nhiên Tô Thái Hòa trong hơn 3 năm tại vườn Thanh Long xá TOTHA, Đồi Hòn Thơm, Thôn An Bình, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

 

Công dụng: 

 

+ Bổ phổi

+ Tốt cho gan, thận, tiêu hóa...

 

Giá: 150.000 đ/chai

 

 

 

 

Vang Thanh Long TOTHA (Mật thanh long lên men) được lên men từ mật thanh long thuần nhiên Tô Thái Hòa trong hơn 3 năm tại vườn Thanh Long xá TOTHA, Đồi Hòn Thơm, Thôn An Bình, xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

 

Công dụng: 

 

+ Bổ phổi

+ Tốt cho gan, thận, tiêu hóa...

 

Giá: 150.000 đ/chai